Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

Red Squirrels B.V.

Lagedijkerweg 19-S
1742 NB  Schagen

Telefoon: +31 6 226 88 31
E-Mail: support@red-squirrels.com

Directie: Martin de Vries en Frank van der Veen

Handelsregister Nr. 73661147 Kamer van Koophandel
BTW nummer: NL859618900B01

Gegevensbeschermingsfunctionaris
Wij zijn niet verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen op grond van de voor ons geldende wettelijke voorschriften en hebben geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Online geschillenbeslechting
De Europese Commissie heeft een onlineplatform voor onlinegeschillenbeslechting ter beschikking gesteld. Dit internetplatform stelt u in staat om buitengerechtelijke geschillenbeslechting te starten. Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie. De Red Squirrels wil geen geschillen met haar klanten, De Red Squirrels wil 100% klanttevredenheid!
___________________________________________________

De Red Squirrels B.V. wordt vertegenwoordigd door Squirrels Holding B.V.
Squirrels Holding B.V. wordt vertegenwoordigd door zijn directeuren met gezamenlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid:
1. Numard Beheer B.V.
– vertegenwoordigd door zijn enige gemachtigde vertegenwoordiger
Algemeen directeur Martin de Vries
2. Frank van der Veen Holding B.V.
– vertegenwoordigd door zijn enige gemachtigde vertegenwoordiger
Algemeen directeur Frank van der Veen